Hva er UNESCOs kreative nettverk?

“Nettverket for kreative byer har som mål å øke byers kreative potensial for bærekraftig byutvikling, utveksle kompetanse og erfaringer og samarbeide på et internasjonalt nivå” (UNESCO Creative City Network) 

Youtube-videoen over er en kort presentasjon av det kreative nettverket til UNESCO, der 180 byer samarbeider innen feltene mat/gastronomi, musikk, film, litteratur, håndverk, mediekunst og design. Ved søknad om medlemskap ble byene bedt om å vise bredde i kultursektorer, og villighet til å arbeide på tvers av kultursektorer og landegrenser.

UNESCO-nettverket har to overordnede mål:

  1. Lokalt: Plassere kreativitet og kultur som en integrert del av byutviklingen
  2. Internasjonalt: Samarbeide aktivt på internasjonalt nivå

Fremme kreativitet lokalt

UNESCO legger vekt på at kreativitet og kultur er en viktig del av lokal identitet og byutvikling. For offentlige myndigheter er det viktig å stimulere til kreativitet og grasrotdeltakelse via samarbeid mellom det offentlige, det private og det sivile samfunn. Dette gjelder også byer som ønsker å fremme gastronomi, kvalitetsutvikling, og bevaring og fremming av lokal matidentitet. UNESCO er opptatt av at byer finner løsninger for slike kreative samarbeid og arbeider for å finne gode arenaer for kommunikasjon og samarbeid med lokale, kreative aktører.

Internasjonale samarbeid

En rekke byer over hele verden arbeider hver for seg med å finne gode løsninger for å integrere kreativitet i byutviklingen. Stadig flere byer ser kreativitet som en nøkkel for å håndtere felles utfordringer, men gode ideer blir ikke automatisk delt med andre byer. UNESCO viser til at det at byer samarbeider og deler erfaringer er svært verdifullt for å sikre at kreativitet blir en sentral del i byutviklingen.

UNESCOs nettverk for kreative byer er etablert for å stimulere til læring på tvers av byer, og få i gang internasjonale samarbeidsprosjekter. Målet er at byene skal kunne dra full nytte av byenes kreative ressurser og bruke disse for å sikre en bærekraftig, inkluderende og balansert byutvikling.

Creative Cities of Gastronomy

De 26 byene med tittelen «Creative City of Gastronomy» har særlig ansvar for å følge opp at matkultur inngår som en viktig del av byutviklingen. UNESCO ønsker at matbyene (herunder Bergen) skal arbeide lokalt for å særlig sikre:

  • Velutviklet gastronomi/ matkultur som er karakteristisk for regionen
  • Innovativ og aktiv matbransje med kokker og restauranter med god kjennskap til lokale mattradisjoner
  • Bruk av lokalmat, gjerne i tradisjonelle matretter fra regionen
  • God ivaretakelse av tradisjonell mathåndverk og matlagingsmetoder som har blitt bevart tross industriell/teknologisk utvikling
  • Tradisjonelle matmarkeder og matbransje
  • Matfestivaler, konkurranser, priser og andre tiltak for å fremme anerkjennelse
  • Respekt for miljø og fremming av bærekraftige, lokale produkter
  • Fremme god mat og ernæring i befolkningen, i mat og skole og inkludering av program for bevaring av biologisk mangfold i pensum for kokkeskoler

Les mer om UNESCOs mål med nettverket her.

Leave a Reply