Møteplasser for Matbyen Bergen

Møteplass Mat

Hver dag arbeider en rekke restauranter, hoteller, turistattraksjoner, matprodusenter, spesialbutikker og frivillige organisasjoner for å fremme Bergen og regionen som matby.

I tillegg til de mange gode kreftene, kommer stadig nye initiativ til. Samtidig er det fortsatt utfordringer som gjenstår for Bergensregionen på mat og muligheter for å ta initiativ som videreutvikler regionen når det gjelder matidentitet og matkultur. For å få mulighet til å koble seg på gode initiativ og skape gode, nye samarbeid må man møtes og få kjennskap til alt som skjer. Ett av tiltakene for å styrke Bergen som matby er å etablere gode møteplasser for å styrke samarbeidet mellom mataktører. “Møteplass Mat” er en slik arena, opprinnelig etablert i 2014 som en utviklings- og samarbeidsarena for landbruk, sjømat, reiseliv, forskning og kulturliv – med matopplevelser i sentrum.

29.februar møttes en rekke interesserte på årets første Møteplass Mat for å diskutere hvordan man kan gi innhold til medlemskapet og se etter nye muligheter for Bergen som matby. Møtet ble arrangert som et samarbeid mellom Matarena og UNESCOs arbeidsgruppe, som består av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen.

Næringsbyråd Julie Andersland åpnet møtet med informasjon om hva medlemskapet i UNESCO-nettverket betyr og hvilke muligheter som ligger der for Bergen. Nina Lauvnes fra Festspillene snakket deretter om deres erfaringer med hvordan kultur og mat kan spille på lag. Agnes Tvinnereim fra den frivillige organisasjonen Bærekraftig liv på Landås viste til en rekke initiativ innen mat og bevaring av matkultur og minnet om hvordan endringer kan skje dersom man begynner i det små og tenker stort.

Deretter gikk turen videre til næringssjef i fylkeskommunen Mette Nora Sætre som snakket om hvordan og hvor gode, nye prosjekt kan få finansiell støtte. Det ble vist til eksempler fra en rekke offentlige støtteordninger der midler kan søkes (foredraget finner du her). Fia Gulliksson fra den svenske byen Östersund avsluttet foredragene med et inspirerende foredrag om hva medlemskapet har betydd for Jämtland-regionen og hva det kan bety for Bergen. Det hele ble avsluttet med paneldebatt med foredragsholderne, Kokkenes mesterlaug og Hanne Frosta, med innspill fra salen.

Flere av innspillene fra debatten har blitt tatt med videre, for eksempel ble neste møtet i Møteplass mat en workshop i hvordan mataktører kan lage matopplevelser som er verdifulle for kunden. For mer informasjon om Møteplass Mat, se her.

Leave a Reply