Satsinger på mat i Hordaland

Bergen som kreativ matby (Creative City of Gastronomy) er en del av en større satsing og koordinering av arbeidet med lokalmat i Bergen og regionen.

En rekke aktører arbeider med matsatsinger og det ble i 2014 utarbeidet en koordinerende matstrategi, «Veivalg for lokalmat i Hordaland». De som står bak denne strategien er Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge og Fiskeriforum Vest. For å følge opp Matstrategien skal det etter planen etableres et «Regionalt matforum».

Søknaden til UNESCO har vært ett av tiltakene i Matstrategien, og arbeidet med UNESCO er en del av større matsatsinger som allerede er igangsatt. Det er utarbeidet egen handlingsplan for å følge opp UNESCO-medlemskapet i perioden 2016-2017, se her.

Leave a Reply