Strategi for Matbyen Bergen 2030 vedtatt

Mars 2019 ble strategien for Matbyen Bergen 2019-2030 vedtatt.

Strategien synliggjør hvorfor og hvordan mat er viktig i samfunnsutviklingen, og hvilke roller mat kan spille i utvikling av en god by.

Mat kan være ernæring, men også livsglede, identitet, folkefest og fellesskap. Mat kan være Oste-VM, restaurantbesøk eller et lite måltid med nær familie.

Mat kan være kulturbærer og identitetsmarkør som formidler historien om hvor vi kommer fra og hvor vi er på vei. Matkultur handler ikke bare om gastronomi, men også om tradisjoner og retter med identitet, alt fra persetorsk til pinnekjøtt.

Mat er næringsutvikling og arbeidsplasser. Restauranter er utstillingsvindu som kan formidle matkultur og styrke et levende bysentrum, både for lokalboende og for turister på jakt etter de virkelig gode matopplevelsene.

Mat kan være grønn byutvikling og skape positivt innhold til offentlige rom, alt fra gatemat og pop-ups til dyrking i by. Mat er også tett koblet på bærekraft. Både matproduksjon og reduksjon av matsvinn er en sentral utfordring for små og store husholdninger. (Hentet fra byrådssak om Matbyen Bergen 2030)

Mat er integrert i en rekke strategier og satsinger, men Bergen har ikke tidligere satt en overordnet visjon og samlet ideene for hvor kommunen vil som matby. Medlemskapet som UNESCO matby gir Bergen flere muligheter til å bruke mat for å bygge en attraktiv by. 

Følgende visjon fremgår av strategien: “Matbyen Bergen – internasjonalt anerkjent for spennende og bærekraftig matkultur i verdensklasse”.

Det er formulert to hovedmål:

  1. Bergen skal ta en posisjon nasjonalt og internasjonalt som matby. Matbyen Bergen skal gjøres kjent for mat- og drikkeopplevelser i verdensklasse, basert på spennende lokale tradisjoner og råvarer.
  2. Matbyen Bergen skal styrkes frem mot 2030 ved å fremme matglede, gastronomi, bærekraft og matkultur lokalt, og mat skal brukes som et verktøy for å utvikle byen.

Bergen har et godt utgangpunkt som matby, men har også utfordringer og muligheter det bør tas tak i. Arbeidet med å styrke Matbyen Bergen bør også forankres og kommuniseres bedre i befolkningen og i egen organisasjon.

Strategien skisserer en rekke aktuelle tiltak for nå målene. Disse vil konkretiseres i toårige handlingsplaner, den første vil utarbeides i 2019/ 2020.

Les dokumentene i saken