Legger frem strategi for Matbyen Bergen 2030

Byrådet legger januar 2019 frem strategi for Matbyen Bergen 2030.

Mat er i ulik grad integrert i strategier og satsinger i hele kommunen, men dette er første gang Bergen kommune har utarbeidet en strategi for mat på tvers av kommunens ansvarsområder.

Følgende visjon fremgår av strategien: «Matbyen Bergen – internasjonalt anerkjent for spennende og bærekraftig matkultur i verdensklasse».

Det er formulert to hovedmål:

  1. Bergen skal ta en posisjon nasjonalt og internasjonalt som matby. Matbyen Bergen skal gjøres kjent for mat- og drikkeopplevelser i verdensklasse, basert på spennende lokale tradisjoner og råvarer.
  2. Matbyen Bergen skal styrkes frem mot 2030 ved å fremme matglede, gastronomi, bærekraft og matkultur lokalt, og mat skal brukes som et verktøy for å utvikle byen.

Strategien skisserer en rekke aktuelle tiltak for nå målene. Disse vil konkretiseres i toårige handlingsplaner, den første vil utarbeides i 2019.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken