Master i matbydesign

Det er fra 2021 mulig å studere matbydesign i Parma, der Bergen er en av fire byer på pensum.

Som del av arbeidet i UNESCO-nettverket for matbyer har Bergen i lang tid i samarbeid med Parma, Denia og Østersund jobbet for å etablere en master i matbydesign, oppstart februar 2021. Det er universitetene i de respektive byene som har ansvar for undervisningen og Parma som koordinerer og finansierer studiet.

Her kan også personer fra Bergen søke. Undervisningen vil foregå digitalt på våren, men med et opphold i Parma høsten 2021. Det er gratis studium, men kun plass til 20 studenter.

Vi håper dette kan være av interesse og har fått opplyst at ny søknadsfrist er i midten av januar 2021. Det anbefales likevel å søke så snart som mulig dersom mulighet.

For mer informasjon, se notat (under)

(oppdatering 30.6.2021 – studiet er nå fullført, men det kan komme nye muligheter for 2022)