Hva har UNESCO-medlemskapet ført til?

Som medlem av UNESCO Network of Creative Cities må Bergen jevnlig rapportere om tiltak og resultater knyttet til gastronomi i regionen. I 2019 sendte Bergen sin første rapport til UNESCO etter at de ble en del av nettverket.

Noe av det som ble trukket frem i rapporten var Oste-VM i 2018, kulturutveksling med andre byer i UNESCO Network of Creative Cities, og hvordan mat brukes i skolen for å fremme inkludering.

 I 2018 var byen arrangør av  Oste-VM; en begivenhet som førte til et økt salg av norsk kvalitetsost, hadde en mediedekning tilsvarende 9.9MNOK, og mer turisme til byen. Valget av Bergen som vertskapsby var knyttet til Bergens status som en Creative City of Gastronomy.

UNESCO-programmet har også ledet til et bredere internasjonalt samarbeid med andre byer i matnettverket. Kulturell utveksling har foregått gjennom matfestivaler i både nært og fjernt. EU-prosjektet Youth4Food som ble arrangert av Bergen Kommune i perioden 2017-2019 var et samarbeid prosjekt mellom fem internasjonale byer som tok sikte på å få flere til å ta yrkesfaglig utdanning innenfor mat. I samme ånd har Bergen vært aktive i prosjektet #tastingschoools.

I tillegg kan du lese om hvordan tiltakene knyttes opp mot FNs bærekraftsmål.

Å være en UNESCO: Creative City of Gastronomy har gitt Bergen mulighet til å utfolde seg som by. Bergen har blitt mer nyskapende, fremoverlent og inkluderende. Kommunen ser fremover til å fortsette å løfte Matbyen Bergen til internasjonale høyder.