Ståstedsanalyser for restaurantbransjen i Bergen

I 2016 ble det utarbeidet en rapport om status for restaurantbransjen i Bergen (utført av PwC), og i 2020 ble det gjort en ny ståstedsanalyse av Matbyen Bergen (utført av Oxford Research).

I rapportene er det innhentet statistikk, gjennomført spørreundersøkelser, i tillegg til at sentrale aktører i restaurantbransjen i Bergen er intervjuet om utfordringer og muligheter for bransjen.

I 2016 var en av konklusjonene at over 90% av restaurantene rapporterer om at de sliter med å rekruttere kvalifisert personell. Samtidig rapporterte restaurantene om økt samarbeid tvers av restauranter, og økt fokus på matkultur og mattradisjoner som to muligheter for en styrket restaurantbransje i Bergensregionen.

Rapporten fra 2016 finner du her.

I 2020 var dette hovedkonklusjonene:

– Flere jobber på restaurant, restaurantbransjen vokst med 26 % fra 2014 til 2018
– Lav driftsmargin, i Bergen kun på to prosent, lavest av de største norske byene
– Covid-19 skapt en vanskelig situasjon for restaurantene i Bergen, omsetningsnedgang
– Godt samarbeid mellom restauranter
– Positivt for Matbyen med nye, gode restauranter, stor bredde og Michelinstjerne
– Økt interesse for lokalmat hos restauranter og privatkunder

For mer, se hele rapporten fra 2020 her