Bergen, Bryggen og UNESCO

UNESCO er mest kjent for sine vernestatuser, slik som Bryggen, med vernestatus og på verdensarvlisten. UNESCO har også en rekke andre vernestatuser, både innen materiell kulturarv og immateriell kulturarv, les mer om det her.

I tillegg til vernestatusene, har UNESCO etablert en rekke nettverk for erfaringsdeling og samarbeid, slik som Kreative byers nettverk, som Bergensregionen nå er blitt med i innen kategorien mat. For å tre inn i nettverket må byene detaljert rapportere på at de har et solid grunnlag og utgangspunkt, videre må byene forplikte seg til å dele erfaringer og søke å inngå samarbeid med andre byer i nettverket.

Det overordnede målet med nettverket er å “øke byens kreative potensial for bærekraftig byutvikling, utveksle kompetanse og erfaringer og samarbeide på et internasjonalt nivå”. UNESCO-nettverket er ett av tiltakene til FN for å oppnå de 17 globale bærekraftmålene, les mer om arbeidet på UNESCOs internasjonale nettside her.

Det kreative nettverket fokuserer på kreativitet og ambisjoner, ikke sluttstrek og verning. Det er et ønske om å fremme innovasjon og kreativitet, gjerne i kombinasjon med å ivareta og finne tilbake til sine tradisjoner og identiteter.

Annet UNESCO-arbeid i Bergen

Det er en rekke andre UNESCO-tilknytninger i Bergensregionen. Universitetet i Bergen har nylig opprettet et UNESCO-professorat, og vil gjennom dette ta ansvar for koordinering og informasjonsutveksling mellom Bergensregionens ulike UNESCO-relaterte status, medlemskap og prosjekt; UNESCO Creative City of Gastronomy, UNESCO vernestatus på Bryggen, UNESCO dokumentarv for Lepraarkivene (mfl) og UNESCO «man and biosphere»-prosjekt i Nordhordland.

Leave a Reply