Strategi Matbyen Bergen 2030

Bergen har for første gang utarbeidet en strategi for Matbyen Bergen. Formålet med strategien er å gi retning og synliggjøre muligheter for å fremme og styrke Bergen som matby.

I strategien er det to hovedmål:

  1. Ta en posisjon nasjonalt og internasjonalt som matby. Gjøre Matbyen Bergen kjent for mat- og drikkeopplevelser i verdensklasse, basert på spennende lokale tradisjoner og råvarer.
  2. Styrke Matbyen Bergen 2030: Fremme matglede, gastronomi, bærekraft og matkultur lokalt, og bruke mat som et verktøy for å utvikle byen

Strategien, som ble vedtatt enstemmig i bystyret, skal følges opp med toårige handlingsplaner.