Fakta og linker

Fakta om nettverket per 2022:

 • Kreative byers nettverk er ett av UNESCOs tiltak for å fremme bærekraftsmålene til FN, les her.
 • 295 byer er med i nettverket for Kreative byer.
 • Foruten mat/gastronomi, består UNESCO-nettverket av byer som samarbeider om design, litteratur, håndverk, film, musikk og mediekunst.

Nyttige dokument og lenker:

 • Bakgrunnsdokumenter: mulighetsstudie som kartlegger Bergens ståsted og muligheter for å søke status som matby, herunder konklusjon.
 • Matstrategi; Vegval for lokalmat i Hordaland,
 • Det er nedsatt arbeidsgruppe og utarbeidet handlingsplan for arbeidet fremover, les mer her.
 • UNESCOs offisielle side, se her og brosjyre om nettverket her.
 • UNESCO-nettverket er ett av tiltakene til FN for å oppnå de 17 globale bærekraftmålene, les mer om arbeidet på UNESCOs internasjonale nettside her.
 • “Mission Statement” viser målene og strategiene for nettverket, se her.
 • Bergens offisielle UNESCO brosjyre finner du her
 • UNESCO Creative City Network er en av UNESCO’s hovedpartnere når det gjelder å  implementere 17 Bærekraftsmålene til FN, les mer om dem her.

For spørsmål og svar om Bergens rolle i dette nettverket, se her.