SPØRSMÅL OG SVAR

Spørsmål og svar

Vi har fått en rekke spørsmål om hva Bergens nye UNESCO-tilknytning innebærer. Under har vi samlet svar på noen av de vanligste spørsmålene. Og så er det selvsagt bare å ta kontakt.

arrow-right  Bergen “Creative City of Gastronomy” – hva betyr det?
arrow-right  Hva er målet med nettverket?
arrow-right  Hvilke andre byer er med i matdelen av nettverket?
arrow-right  Når skjedde dette? Hvem står bak søknaden?
arrow-right  Har Bergen fått en ny verdensarvstatus?
arrow-right  Hva skjer nå?
arrow-right  Hvem arbeider med dette? Hvor finner jeg mer informasjon?
arrow-right  Hvem kan benytte logoen?
arrow-right  Jeg har flere spørsmål. Hvem kan jeg kontakte?

 

Bergen “Creative City of Gastronomy” – hva betyr det?

I desember 2015 fikk Bergen medlemskap i UNESCO sitt internasjonale samarbeidsnettverk for kreative byer. Med tittelen “City of Gastronomy” er Bergen nå en av 49 byer som skal samarbeide om mat, kreativitet og gastronomi. Totalt er det 295 byer i nettverket, de andre samarbeidsfeltene er film, musikk, litteratur, design, mediekunst og håndverks- og folkekunst.

Hva er målet med nettverket?

UNESCO startet kreative byers nettverk i 2004 og det overordnede målet er å “øke byens kreative potensial for bærekraftig byutvikling, utveksle kompetanse og erfaringer og samarbeide på et internasjonalt nivå”.

UNESCO er en del av FN, og kreative byers nettverk er i større sammenheng også ett tiltak for å bidra til å oppnå bærekraftsmålene.

Hvilke andre byer er med i matdelen av nettverket?

De 49 matbyene i nettverket er Afoyonkarasihar (Tyrkia), Alba (Italia), Arequipa (Peru), Belém (Brasil), Belo Horizonte (Brasil), Bendigo (Australia), Bergamo (Italia), Bergen (Norge), Bohicon (Benin), Buenaventura (Colombia), Burgos (Spania), Chengdu (Kina), Cochabamba (Bolivia), Dénia (Spania), Ensenada (Mexico), Florianopolis (Brasil), Gaziantep (Tyrkia), Hatay (Tyrkia), Huai’an (Kina), Hyderabad (India), Jeonju (Sør Korea), Kermanshah (Iran), Kuching (Malaysia), Lankaran (Aserbajdsjan), Launceston (Australia), Macao (Kina), Merida (Mexico), Overstrand Hermanus (Sør Afrika), Panama City (Panama), Parma (Italia), Paraty (Brasil), Phetchaburi (Thailand), Phuket (Thailand), Popayàn (Colombia), Portoviejo (Equador), Rasht (Iran),  Rouen (Frankrike), Saint Petersburg (Russland), San Antonio (United States of America), Santa Maria da Feira (Portugal), Shunde (Kina), Thessaloniki (Hellas), Tucson (USA), Tsuruoka (Japan), Usuki (Japan), Zahlé (Libanon), Yangzhou (Kina), og Östersund (Sverige)

Når skjedde dette? Hvem står bak søknaden?

De siste ti årene har Bergen og regionen hatt en stadig økende interesse for lokalmat, kreativitet og gastronomi, og selve arbeidet med å samle aktører og danne grunnlaget for en søknad til UNESCO startet i 2011.

Søknaden til UNESCO ble sendt inn av Bergen kommune på vegne av hele regionen og i samarbeid med blant annet Hordaland fylkeskommune, Hordaland Bondelag, Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge, Universitetet i Bergen, Bergen Reiselivslag, Bergens kokkenes Mesterlaug og Fiskeridirektoratet – og Seafood Innovation Cluster. I tillegg har blant annet en ressursgruppe fra restaurantmiljøet vært involvert.

Har Bergen fått en ny verdensarvstatus?

UNESCO er mest kjent for sine verdensarv-statuser, som Bryggen. Medlemskap i nettverket for kreative byer har et annet fokus – i tillegg til lokalt arbeid arbeides det med å fremme internasjonalt samarbeid blant byer som ønsker å satse på mat og kreativitet. Mens UNESCOs “vernestatuser” er rettet mot bevaring, betyr Bergens medlemskap i UNESCO-nettverket i større grad at man har blikket rettet fremover og kombinerer fokus på matkultur med kreativitet.

Hva skjer nå?

Det er utarbeidet en handlingsplan for UNESCO-medlemskapet, men det viktige arbeidet gjøres allerede av mataktører i hele Hordaland og gjennom en rekke gode tiltak og prosjekt. Lokalt og regionalt vil det arbeides videre med lokalmat og gastronomi basert på Bergenregionens fortrinn, UNESCO-medlemskapet har styrket fokuset og interessen for dette arbeidet.

I hovedsak er det i søknaden valgt ut tre saker som vi vil arbeide med lokalt: sikre gode møteplasser for mataktører, se etter mulighetene som ligger i mat-turisme og styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som fokuserer på ivaretakelse av mattradisjoner.

I tillegg arbeider vi med å se etter mulighetene som kan ligge i det internasjonale nettverket. UNESCO-nettverket gir Bergen og de andre 48 matbyene mulighet til å la seg inspirere, dele erfaringer og beste praksiser, og flere samarbeidsprosjekt kan være mulig å få til der.

Hvem arbeider med dette? Hvor finner jeg mer informasjon?

Arbeidet med å fremme mat foregår allerede gjennom en rekke ulike mataktørers arbeid, i tillegg til arbeid gjennom organisasjoner, prosjekt og tiltak. En arbeidsgruppe med representanter fra Bergen kommune, fylkeskommunen og Fylkesmannen følger opp og forvalter UNESCO-medlemsskapet, se mer informasjon her. Det er etablert en Facebook-gruppe: Bergen UNESCO Creative City of Gastronomy. Det vil også bli lagt ut en del informasjon på nettsiden Bergenmatby.com, her ligger også handlingsplan og selve søknaden.

Arbeidsgruppen ønsker tett dialog med alle mataktører og personer med ideer til relevante prosjekt, og tar gjerne imot innspill, tips og spørsmål. Inviter oss også gjerne på aktuelle møteplasser. Det planlegges også å etableres en innspillsgruppe e.l. for å sikre hyppig kontakt med kreative miljø.

Arbeidsgruppen kan kontaktes på adressen creative_city_Bergen@bergen.kommune.no eller ved å ta kontakt med oss direkte.

Hvem kan benytte logoen?

UNESCO-logoen til Bergen er underlagt strenge restriksjoner fra UNESCO og vil kun benyttes på offisielle UNESCO-arrangement, mer informasjon om logoen finner du her.

Jeg har flere spørsmål. Hvem kan jeg kontakte?

Vi vil legge ut stadig mer informasjon på denne siden. I tillegg kan UNESCO-sekretariatet kontaktes på Creative_City_Bergen@bergen.kommune.no.

Tilskuddsordninger

Har du en god prosjektide? Ta gjerne kontakt med UNESCO-sekretariatet på Creative_City_Bergen@bergen.kommune.no.

Nyttige dokument og lenker:

  • Bakgrunnsdokumenter: mulighetsstudie som kartlegger Bergens ståsted og muligheter for å søke status som matby, herunder konklusjon.
  • Matstrategi: Vegval for lokalmat i Hordaland,
  • Det er nedsatt arbeidsgruppe og utarbeidet handlingsplan for arbeidet fremover, les mer her.
  • UNESCOs offisielle side, se her og brosjyre om nettverket her.
  • UNESCO-nettverket er ett av tiltakene til FN for å oppnå de 17 globale bærekraftmålene, les mer om arbeidet på UNESCOs internasjonale nettside her.
  • “Mission Statement” viser målene og strategiene for nettverket, se her.
  • Bergens offisielle UNESCO brosjyre finner du her
  • UNESCO Creative City Network er en av UNESCO’s hovedpartnere når det gjelder å  implementere 17 Bærekraftsmålene til FN, les mer om dem her.