Muligheter

Bergens medlemsskap i UNESCOs kreative nettverk skal synliggjøre og styrke mat og kreativitet i by- og regionsutviklingen. Nettverkets fremoverrettede fokus på innovasjon og kreativitet står i kontrast til UNESCOs mer kjente vernestatuser, som i større grad fokuserer på bevaring.

Mataktører i Bergen og regionen rundt bidrar hver dag til å fremme matkulturen og å fylle medlemskapet med innhold. Det offentlige støtter i tillegg en rekke prosjekt for å styrke lokalmat og gastronomi, og vil også i det videre bidra med å tilrettelegge, følge med og støtte opp under gode tiltak som fremmer mål i Matstrategien. For å følge opp det internasjonale samarbeidet via UNESCO, og forvalte og profilere medlemskapet lokalt, er det utarbeidet handlingsplan, og nedsatt sekretariat, arbeidsgruppe og styringsgruppe.

arrow-right Strategi for Matbyen Bergen 2030
arrow-right  Tilskuddsordninger

Handlingsplan for Matbyen Bergen

Tilskuddsordninger

Har du en god prosjektide?
Både Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Innovasjon Norge kan gi tilskudd til enkelte typer matrelaterte prosjekt, som kommer flere til gode.

UNESCO arbeidsgruppe
Arbeidsgruppen til UNESCO kan bidra med sparring og/eller tips om hvor og til hva slags type prosjekt det er mulig å søke tilskudd.  Som en del av dette arbeider vi med en lengre artikkel om tilskuddsordninger. I mellomtiden finner dere en god del tips i teksten under.

Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune har flere søkbare midler for større prosjekt innen næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling som kommer flere til gode. Det er også mulig å søke her for prosjekt innen matfeltet. Fylkeskommunen har en rekke aktuelle tilskudd for matrelaterte prosjekt, både via samarbeid med forskning (RFF, VRI), utveksling (Erasmus+) og rene næringsutviklingsprosjekt, se særlig fokusområdene fremlagt i Matstrategien.
Spørsmål eller ideer til matrelaterte prosjekt? Kontakt gjerne Heidi Bjønnes Larsen i Vestland fylkeskommune på e-post Heidi.Bjonnes.Larsen@vlfk.no eller telefon 99 61 38 68 .

Statsforvaltaren i Vestland
20 matrelaterte prosjekt ble finansiert av i Hordaland i 2015, det ble delt ut totalt 1,6 millioner kroner i tilskudd. Fylkesmannen i Hordaland har en rekke fagressurser innen lokalmat og reiseliv som er aktivt ute.
Spørsmål eller ideer til matrelaterte prosjekt? Kontakt gjerne Dirk Kohlmann på fmhodkt@statsforvalteren.no og telefon 55 57 21 71.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge kan støtte bedriftsrettede prosjekt som fører til økt innovasjon og lønnsomhet i konkrete bedrifter. Eksempler på ting som er støttet er samarbeid mellom lokalmatprodusenter, tiltak innen mat-turisme m.m.
Spørsmål eller ideer til matrelaterte prosjekt? Kontakt gjerne Ole Andreas Smette på ole-andreas.smette@innovasjonnorge.no eller telefon 93 02 78 42.