Muligheter

Bergens medlemsskap i UNESCOs kreative nettverk er en synliggjøring og styrking av mat og kreativitet som viktig del av by- og regionsutviklingen. Nettverkets fremoverrettede fokus på innovasjon og kreativitet står i kontrast til UNESCOs mer kjente vernestatuser, som i større grad fokuserer på bevaring.

Det er en rekke mataktører i Bergen og regionen rundt som hver dag bidrar til å fremme matkulturen og å fylle medlemskapet med innhold. Det offentlige støtter en rekke prosjekt, særlig innen lokalmatproduksjon, og vil også i det videre bidra med å tilrettelegge, følge med og støtte opp under gode tiltak som fremmer mål i Matstrategien og andre relevante planer. For å følge opp det internasjonale samarbeidet via UNESCO, og forvalte og profilere medlemskapet lokalt, er det utarbeidet handlingsplan, og nedsatt sekretariat, arbeidsgruppe og styringsgruppe.

arrow-right  Handlingsplan for Matbyen Bergen
arrow-right  Tilskuddsordninger

Handlingsplan for Matbyen Bergen

Tilskuddsordninger

Har du en god prosjektide?
Både Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Innovasjon Norge kan gi tilskudd til enkelte typer matrelaterte prosjekt, som kommer flere til gode.

UNESCO arbeidsgruppe
Arbeidsgruppen til UNESCO har ikke egne midler til matrelaterte prosjekt, men kan bidra med sparring og/eller tips om hvor og til hva slags type prosjekt det er mulig å søke tilskudd.  Som en del av dette arbeider vi med en lengre artikkel om tilskuddsordninger. I mellomtiden finner dere en god del tips i denne presentasjonen fra Møteplass Mat, kortversjon fremgår av teksten under. Se her for kontaktinformasjon til arbeidsgruppen.

Hordaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune har flere søkbare midler for større prosjekt innen næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling som kommer flere til gode. Det er også mulig å søke her for prosjekt innen matfeltet. Fylkeskommunen har en rekke aktuelle tilskudd for matrelaterte prosjekt, både via samarbeid med forskning (RFF, VRI), utveksling (Erasmus+) og rene næringsutviklingsprosjekt, se særlig fokusområdene fremlagt i Matstrategien.
Spørsmål eller ideer til matrelaterte prosjekt? Kontakt gjerne Heidi Bjønnes Larsen i Hordaland fylkeskommune på  e-post heilars@hfk.no eller telefon 55 53 95 23 .

Fylkesmannen i Hordaland
20 matrelaterte prosjekt ble finansiert av i Hordaland i 2015, det ble delt ut totalt 1,6 millioner kroner i tilskudd. Fylkesmannen i Hordaland har en rekke fagressurser innen lokalmat og reiseliv som er aktivt ute.
Spørsmål eller ideer til matrelaterte prosjekt? Kontakt gjerne Dirk Kohlmann på fmhodkt@fylkesmannen.no og telefon 55 57 21 88.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge kan støtte bedriftsrettede prosjekt som fører til økt innovasjon og lønnsomhet i konkrete bedrifter. Eksempler på ting som er støttet er samarbeid mellom lokalmatprodusenter, tiltak innen mat-turisme m.m.
Spørsmål eller ideer til matrelaterte prosjekt? Kontakt gjerne Ole Andreas Smette på ole-andreas.smette@innovasjonnorge.no eller telefon 55 55 93 91