Kontakt oss

Spørsmål om UNESCO-arbeidet kan sendes til creative_city_bergen@bergen.kommune.no, som forvaltes av arbeidsgruppen. Du kan også kontakte en av arbeidsgruppens medlemmer direkte. Vi har planer om å etablere en kreativ referansegruppe, ta gjerne kontakt om du ønsker å delta her. Følg oss også gjerne på Facebook.

UNESCO-arbeidsgruppen består av:

 • Ruth Rørvik, rådgiver Næring (leder for arbeidsgruppen), Bergen kommune
 • Dahl, Helene, leder Etat for landbruk, Bergen kommune
 • Terje Inderhaug, seniorrådgiver seksjon for næring og lokalsamfunnsutvikling, Hordaland fylkeskommune
 • Heidi Bjønnes Larsen, spesialrådgiver seksjon for næring og lokalsamfunnsutvikling, Hordaland fylkeskommune
 • Siri Hanson, seniorrådgiver seksjon for næring og lokalsamfunnsutvikling, Hordaland fylkeskommune
 • Nagell Dahl, Gunnar, matattache Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Hordaland
 • Brynjelsen, Eirik, seniorrådgiver Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Hordaland

Det er også etablert en styringsgruppen, som vil møtes fire ganger i året, og består av følgende deltakere:

 • Julie Andersland, Bergen kommune (leder)
 • Pål Kårbø, Hordaland fylkeskommune
 • Bård Sandal, Hordaland Fylkeskommune
 • Åse Vaag, Fylkesmannen i Hordaland
 • Kjetil Jensen, Bergen kokkenes Mesterlaug
 • Peter M Haugan, professor UiB, nestleder den norske UNESCO-kommisjonen
 • Eric Saudan, NHO reiseliv og Bergen Reiselivslag
 • Vidar Ulriksen, Fiskeridirektoratet
 • Lars Petter Taule, Bondelaget i Hordaland
 • Ole-Andreas Smette, Innovasjon Norge
 • Tanja Hoel, Seafood Innovation Cluster
 • Elin Sjødin Drange, Bergen kommune (sekretariat)

For mer informasjon, se her.