Om søknadsprosessen

Det er siden 2011 arbeidet bredt for å samle aktørene og danne grunnlaget for søknaden til UNESCO.

Søknaden ble sendt av Bergen kommune i 2015 på vegne av et partnerskap bestående av Hordaland fylkeskommune, Hordaland Bondelag, Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge, Universitetet i Bergen, Bergen Reiselivslag, Bergens kokkenes Mesterlaug og Fiskeridirektoratet – og Seafood Innovation Cluster.

I tillegg har en rekke andre aktører blitt involvert i søknadsprosessen, herunder en ressursgruppe fra restaurantmiljøet i Bergen.

I tiden fremover vil en rekke aktører arbeide sammen for å fremme matbyen Bergen på best mulig måte.

Vil du lese selve søknaden? Den finner du her.