Hva er det?

Bergen medlem i UNESCOs globale matbynettverk

Bergen ble i 2015 medlem i UNESCO sitt internasjonale nettverk for kreative byer (UNESCO Creative City Network). Bergen er en av 49 byer som skal samarbeide om tilrettelegging for mat, kreativitet og gastronomi, disse byene får tittelen “Cities of Gastronomy”. Bergen samarbeider med regionen både om søknad og oppfølging.

UNESCO matbyene forplikter seg til å sikre at mat og kreativitet er en sentral del av by- og regionsutviklingen, og til å samarbeide internasjonalt om dette. Det å bli medlem i matbynettverket er en anerkjennelse som styrker arbeidet med lokalmat og gastronomi i Bergensregionen, og har høyere aktivitetskrav enn en vernestatus, mer om det her.

En by med tittelen «Creative City of Gastronomy» skal ifølge UNESCO arbeide aktivt for å sikre følgende:

 • Velutviklet gastronomi/ matkultur som er karakteristisk for regionen
 • Innovativ og aktiv matbransje med kokker og restauranter med god kjennskap til lokale mattradisjoner
 • Bruk av lokalmat, gjerne i tradisjonelle matretter fra regionen
 • God ivaretakelse av tradisjonell mathåndverk og matlagingsmetoder som har blitt bevart tross industriell/teknologisk utvikling
 • Tradisjonelle matmarkeder og matbransje
 • Matfestivaler, konkurranser, priser og andre tiltak for å fremme anerkjennelse
 • Respekt for miljø og fremming av bærekraftige, lokale produkter
 • Fremme god mat og ernæring i befolkningen, i mat og skole og inkludering av program for bevaring av biologisk mangfold i pensum for kokkeskoler

seperator6

arrow-right  Anerkjennelse for Bergensregionen
arrow-right  Målrettet satsing
arrow-right  Internasjonalt samarbeid
arrow-right  Om Bergens UNESCO-logo

Veien frem til status som UNESCO Matby

De siste ti årene har Bergensregionen opplevd en høy og økende interesse for lokalmat og gastronomi, og arbeidet med UNESCO-søknaden går tilbake til 2011 da man først startet med å samle aktørene for en mulig søknad til UNESCO. En  mulighetsstudie kartla Bergens potensial for å oppnå status som matby i UNESCOs kreative nettverk, og det ble konkludert med å søke.

Søknaden ble sendt av Bergen kommune på vegne av et partnerskap bestående av Hordaland fylkeskommune, Hordaland Bondelag, Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge, Universitetet i Bergen, Bergen Reiselivslag, Bergens kokkenes Mesterlaug og Fiskeridirektoratet – og Seafood Innovation Cluster. I tillegg har en rekke andre aktører blitt involvert i søknadsprosessen, herunder en ressursgruppe fra restaurantmiljøet i Bergen.

Medlemskapet i UNESCO-nettverket skal synliggjøre og styrke det gode arbeidet som allerede gjøres med lokalmat, gastronomi og ivaretakelse av regionens matkultur. Bergen og regionen har de siste årene sett stor utvikling og har vekket internasjonal oppmerksomhet for flere av restaurantene i byen, blant annet av den anerkjente restaurantguiden The White Guide og en rekke internasjonale matmagasiner og matkanaler. Flere matfestivaler, stor økning i frivillige aktivitet rundt matkultur og Bondens marked er også eksempler på økende interesse for mat i Bergen. Samtidig har man ambisjoner om å styrke Bergen som matby. En arbeidsgruppe og styringsgruppe følger arbeidet og har utarbeidet handlingsplan, les mer her.

seperator2

Resultat av målrettet satsing

Parallelt med UNESCO-arbeidet, har det over flere år blitt jobbet målrettet med mat. Det viktigste arbeidet gjøres av de mange mataktørene rundt i regionen. I tillegg har flere offentlige aktører involvert seg med tilrettelegging for satsingene på lokalmat i regionen, blant annet gjennom Landbruksavdelingen til Fylkesmannen i Hordaland og gjennom utviklingsmidler fra Hordaland fylkeskommune.

Fylkesmannen viser i en uttalelse til at Bergen sitt medlemskap i UNESCO Cities of Gastronomy er motiverende for arbeidet som gjøres i nettverket rundt lokalmat, landbruk og reiseliv i Hordaland. Fylkeskommunen viser på sin side også til at UNESCO-statusen kan legge grunnlag for økt lokalmatproduksjon, bedre samarbeid mellom by og distrikt, mellom matprodusenter fra sjø og land og akademia.

seperator2

Internasjonalt samarbeid

En av fordelene med nettverket er at det åpnes mange muligheter til å utvide samarbeidet til en rekke andre byer over hele verden innenfor gastronomi og andre kreative næringer. Parma (Italia) og Phuket (Thailand) og Chengdu (Kina) er eksempler på andre byer som er med i nettverket. UNESCO-nettverket gir matbyene mulighet til å dele erfaringer og samarbeide på tvers av de 49 matbyene i nettverket. En rekke samarbeidsprosjekt er allerede under planlegging.

For eksempel har den svenske medlemsbyen Østersund merket økende interesse internasjonalt for Østersund som matby etter de ble medlem av nettverket. Den nordsvenske byen ble kåret til Sveriges mathovedstad i 2011, og viser også til økende matturisme i kjølevannet av arbeidet som er gjort i regionen når det gjelder lokalmat.

Fakta om nettverket per 2022:

 • 295 byer fra med i UNESCO-nettverket for Kreative byer.
 • Foruten mat/gastronomi-feltet, består UNESCO-nettverket av byer som satser på design, litteratur, håndverk, film, musikk og mediekunst.
 • De andre matbyene (Cities of Gastronomy) er
  • Afoyonkarasihar (Turkey)
  • Alba (Italy)
  • Arequipa (Peru)
  • Belém (Brazil)
  • Belo Horizonte (Brazil)
  • Bendigo (Australia)
  • Bergamo (Italy)
  • Bohicon (Benin)
  • Buenaventura (Colombia)
  • Buraidah (Saudi-Arabia)
  • Burgos (Spain)
  • Chengdu (China)
  • Cochabamba (Bolivia)
  • Dénia (Spain)
  • Ensenada (Mexico)
  • Florianopolis (Brazil)
  • Gaziantep (Turkey)
  • Hatay (Turkey)
  • Huai’an (Kina)
  • Hyderabad (India)
  • Jeonju (South Korea)
  • Kermanshah (Iran)
  • Kuching (Malaysia)
  • Lankaran (Aserbajdsjan)
  • Launceston (Australia)
  • Macao (China)
  • Merida (Mexico)
  • Overstrand Hermanus (South Africa)
  • Panama City (Panama)
  • Parma (Italy)
  • Paraty (Brazil)
  • Phetchaburi (Thailand)
  • Phuket (Thailand)
  • Popayàn (Colombia)
  • Portoviejo (Equador)
  • Rasht (Iran [Islamic Republic of])
  • Rouen (Frankrike)
  • San Antonio (United States of America)
  • Saint Petersburg (Russland)
  • Santa Maria da Feira (Portugal)
  • Shunde (China)
  • Thessaloniki (Hellas)
  • Tucson (United States of America)
  • Tsuruoka (Japan)
  • Usuki (Japan)
  • Yangzhou (China)
  • Zahlé (Lebanon)
  • Östersund (Sweden)

For mer om UNESCOs mål med nettverket, se her.

Om Bergens UNESCO-logo

bergen og unesco

Alle de 295 byene i UNESCO-nettverket har egne logoer som er en sammensmelting av UNESCOs logo og hver enkelt bys profil. Disse brukes på UNESCOs nettsider, og i forbindelse med offisielle UNESCO-arrangement. Bergenregionens logo er utformet for å representere både by og region, det blå og det grønne, og det historiske og det fremtidsrettede.

UNESCO er en sterk merkevare, og UNESCO setter strenge krav til hvordan og av hvem logoen kan brukes. Logoen vil bli brukt på offisielle arrangement direkte tilknyttet UNESCO-nettverket, og i tråd med retningslinjene og målene for nettverket.

All bruk av logoen forvaltes og forhåndsgodkjennes av UNESCO-sekretariatet i Bergen kommune. Dersom du har spørsmål om logobruk eller lurer på om det er mulig å knytte seg til matsatsingene og UNESCO på annen måte er det bare å ta kontakt på creative_city_Bergen@bergen.kommune.no.